Hovedside
Strykefrie navnelapper
 
Trafikalt grunnkurs
Mørkedemonstrasjon
 
 

 

Trafikkskolesentralen.no

Trafikkskolesentralen.no har som formål å gjøre det lett for deg å finne en trafikkskole av god kvalitet i det området hvor du bor. Vi har lagt ned mye arbeid i å velge ut de trafikkskolene vi mener og tror vil gi deg en god opplæring til en fornuftig pris.

Det er dessverre ikke alle trafikkskoler som er like seriøse og noen "trafikkskoler" er ikke godkjent for undervisning i det hele tatt og omtales ofte som priatskoler. Det er riktig å være opptatt av pris når man skal velge trafikkskole, men som hovedregel kan man si at man bør styre unna de som tilsynelatende har svært rimelige priser.

Viktigere enn timepris er kvaliteten på opplæringen du får hos din trafikkskole. Det er i hovedsak to grunner til at kvaliteten på trafikkundervisningen ved din trafikkskole er viktig. Den aller viktigste grunner er selvsagt at du blir en flinkere sjåfør og sannsynligheten for at du skader deg selv og andre blir mindre. Den andre fordelen av høy kvalitet på opplæringen er at du øker dine sjanser for å bestå teoriprøven og den praktiske prøven. Noe av det mest kostbare i forbindelse med å ta lappen er å styke på oppkjøring. Normalt "kaster" man bort 2.500-3.000 kr for hver gang man stryker.

Tykk her for å finne en trafikkskole nær deg

 

Samarbeidspartnere: | Trafikalt grunnkurs sentralen | Blekkpatron |